EnglishPolskiZALOGUJ SIĘ:

DODAWANIE OFERT

Podczas dodania oferty nastepuje wygenerowanie konta.
Założone konto umożliwia pełny dostęp do oferty, edycję zdjeć oraz tekstu, aktywację i deaktywację ogłoszenia.

.

Ogłoszenia bezpłatne.
Czas emisji 30 dni

.

Ogłoszenia płatne - wyróżnione.
Czas emisji 100 dni
- koszt:25 brutto
- wyświetlanie powyżej ogłoszeń zwykłych
- wyróżnienie na pasku bocznym.

.

Ogłoszenia premium - wyróżnione.
Czas emisji 300 dni

- koszt: ilość punktów x 25 brutto, większa liczba punktów daje wyższą pozycję w portalu.
- wyświetlanie powyżej ogłoszeń wyróżnionych
- wyróżnienie na pasku bocznym.

Gwarantują wielokrotnie wyższą odwiedzalność od ogłoszeń zwykłych.

Płatności realizowane są przelewem bądź przy pomocy systemu PayU

.

 

 

                                                                               REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez  właściciela portalu na rzecz użytkowników  portalu internetowego, polegającej na umożliwieniu użytkownikom  prezentowania ofert nieruchomości.
2. Portal umożliwia dodawanie ogłoszeń bezpłatnych i płatnych.
a) Użytkownik w dowolnym czasie może aktywować, dezaktywować oraz edytować zdjęcia i treść ogłoszenia po zalogowaniu się na konto utworzone podczas dodawania ogłoszenia.
b) Użytkownik może odpłatnie wyróżnić ogłoszenie, co spowoduje odpowiednie (promowane) umiejscowienie ogłoszenia na  stronach portalu, liście wynikowej wyszukiwarki  oraz pasku bocznym .
c) O kolejności wyświetlania ogłoszenia decyduje liczba punktów przypisanych do ogłoszenia ( w prawym dolnym rogu) oraz data aktywacji (nowe ogłoszenia zajmują wyższą pozycję). Oferta z największą ilością punktów wyświetlana jest w pierwszej kolejności, w wypadku tej samej ilości punktów decydująca jest data aktywacji.
3. Właściciel portalu  zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzacji, wyłączenia/usunięcia stron,  usunięcia konta oraz możliwość ingerowania w treść ogłoszenia bez podawania przyczyn takiego działania, w szczególności kiedy użytkownik przy rejestracji konta podaje dane w sposób oczywisty nieprawdziwe, informacje zawarte w ogłoszeniu są błędne lub nieprawdziwe, ogłoszenie jest kopią opublikowanego już ogłoszenia bądź gdy treść ogłoszenia nie jest zgodna z tematyką portalu, tematykę portalu określają główne kategorie nieruchomości określone w wyszukiwarce.
4. Wszelkie transakcje w ramach portalu dokonywane są w walucie polskiej - PLN.
5. Po zakupie usługi płatnej portalu ( wyróżnienia ogłoszenia) klient ma prawo zwrotu należności w ciągu 10 dni od zakupu o ile nie wykorzystał zakupionej usługi do promocji ogłoszenia. 
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www, oraz numery telefonów ( poza miejscem wskazanym w formularzu ).
7. Dostęp do portalu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
8. Użytkownik portalu jest wyłącznie odpowiedzialny za publikowane zdjęcia i treść oferty. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na  portalu  treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa. 
10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu treści, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).  
11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników publikowanie na stronach portalu, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.). 
12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). 
13.Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt.  6,7,8,9,10,11 i 12 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu  w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt.6,7,8,9,10,11 i 12 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie portalu  przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez właściciela portalu  zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 6,7,8,9,10,11 i 12 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
14. Właściciel portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu  innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
15. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu  oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
16. Przez skorzystanie z płatnych usług portalu, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur/dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracji adres email, dokument sprzedaży wysłany na wskazany adres email uważa się za doręczony z chwilą jego wysłania z serwera Właściciela portalu.
17. Właściciel portalu może zmienić wartość punktów pozycjonujących ogłoszenie w każdym czasie, zmiana wartości punktów nie ma wpływu na ilość, wartość oraz termin wykorzystania punktów nabytych przed zmianą ich wartości.
18. Użytkownik może posiadać w ramach portalu tylko jedno konto w wypadku rejestracji większej ilości kont właściciel portalu zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez wcześniejszego uprzedzenia.
19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


.

  Tel. +48 601 898 898
  Tel. +48 601 92 94 92

  kontakt@nieruchomosci-turystyczne.com

ABI-RE | ul.Kochanowskiego 76

33-300 Nowy Sącz | NIP: 734 252 04 85 | Konto: 32 1140 2017 0000 4102 1287 6000

Możesz wybrać jedną z poniższych subskrypcji - najedź na link aby zobaczyć opis subskrypcji:

 

Subskypcja Darmowe/Freebie Cena: 0 zł (netto)
Subskypcja Jedno standard/One Standard Cena: 8 zł (netto)
Subskypcja Jedno Premium/One Premium Cena: 15 zł (netto)
Subskypcja Pakiet 18 Cena: 45 zł (netto)
Subskypcja Pakiet 50 Cena: 80 zł (netto)
Subskypcja Pakiet 10 Premium Cena: 50 zł (netto)
Subskypcja Pakiet 8 Cena: 28 zł (netto)

OSTATNIO DODANE OGŁOSZENIA (ukryj / pokaż)

Technologia  
polecamy: noclegi zakopane | projekt i wykonanie agencja reklamowa Reklama Na Plus 2012